Saurodesmus robertsoni – najstarszy szkocki cynodont

Saurodesmus robertsoni – najstarszy szkocki cynodont

184 lata temu w osadach triasu Szkocji odkryto małą kość. Choć od tego czasu została zbadana przez kilku najznamienitszych paleontologów swych czasów, nazwana Saurodesmus robertsoni i zinterpretowana jako kość udowa żółwia, ramienna krokodyla lub kość zwierzęcia przypominającego parejazaury albo cynognaty, jej tożsamość systematyczna nigdy nie została w pełni ustalona. W celu rozwiązania tej zagadki prezentowany jest przegląd anatomii nasadowych kości kończyn owodniowców. Okaz jest w istocie kością udową zaawansowanego cynodonta (prawdopodobnie tritylodontyda).

Ilustracja: badany okaz – zdjęcie (po lewej) oraz model 3D (pośrodku) – i drzewo rodowe owodniowców rozpatrywanych w publikacji z zaznaczoną prawdopodobną pozycją Saurodesmus robertsoni (po prawej).

Publikacja IP PAN: Szczygielski T., Van den Brandt M. J., Gaetano L., Dróżdż D. 2024. Saurodesmus robertsoni Seeley 1891—The oldest Scottish cynodont. PLoS ONE 19 (5): e0303973. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303973