Rozwikłanie systematyki koralowców głębinowych

Rozwikłanie systematyki koralowców głębinowych

Cechy molekularne oraz kombinacja cech makromorfologicznych są podstawą wydzielenia rodzajów Stephanocyathus, Vaughanella i zapewne Ericiocyathus w nową rodzinę Stephanocyathidae.

 

Praca stanowi kolejny etap wyjaśniania związków filogenetycznych wśród tradycyjnie pojmowanych kariofylidów (Caryophylliidae), do niedawna uznawanej za najliczniejszą w gatunki grupę, przeważnie głębokowodnych koralowców sześciopromiennych. Badania jądrowego i mitochondrialnego DNA wykazały, że rodzaje Stephanocyathus i Vaughanella wyróżniają się własną transpozycją genów, a nie posiadają unikatowego przegrupowania genów, będącego synapomorfią grupy, do której włączany jest typowy rodzaj Caryophyllia. Cechy molekularne oraz makromorfologiczne są podstawą wydzielenia rodzajów Stephanocyathus, Vaughanella i zapewne Ericiocyathus w nową rodzinę Stephanocyathidae.

 

Ilustracja: Filogeneza (rekonstruowana metodą największej wiarygodności) oparta na zestawie danych jądrowych (górne pole) wskazująca pozycję nowej rodziny Stephanocyathidae w porównaniu z Caryophyllidae sensu stricto. Dolne pole: szkielety wybranych przedstawiciele Stephanocyathidae w widoku dystalnym i bocznym.

Publikacja IP PAN: Vaga, C.F., Seiblitz, I.G., Capel, K., Quattrini, A.M., Stolarski, J., Cairns, S., Kitahara, M.V. 2024. Untangling deep-sea corals systematics: description of a new family, Stephanocyathidae (Anthozoa, Scleractinia), through a genomic approach. Zoologica Scripta 53:473-486. doi: 10.1111/zsc.12657