Wydawnictwa ME

Wydawnictwa ME

Rocznik Muzeum Ewolucji

Redaktor: Marcin Machalski
ISSN 1689 – 8540

W roczniku publikowane są artykuły popularnonaukowe o tematyce paleontologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisu kopalnego ewolucji biologicznej na tle przemian środowiska.

Niektóre numery papierowe są jeszcze do kupienia w Muzeum.

Od 2009 wydawana jest nowa seria Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. Pierwszy numer poświęcony jest pamięci zmarłego w 2007 roku Karola Sabatha.

Nr 1, 2009 [spis treści][pełen tekst]

W drugim numerze można znaleźć artykuły Michała Kowalewskiego o zawiłych dziejach krzywej zróżnicowania biologicznego w dziejach biosfery, Zofii Kielan-Jaworowskiej o historii badań ssaków meozoicznych, Jerzego Trammera o „oszczędnych” amonitach, a także Michała Gintera o polskich rekinach mórz tropikalnych

Nr 2, 2010 [spis treści][pełen tekst]

W trzecim numerze są artykuły  Michała Zatonia o skarbcu ze skamieniałościami w Łukowie, Michała Rakocińskiego o dewońskich wydarzeniach beztlenowych, Marcina Machalskiego o wykopaliskach w dawnej kopalni fosforytów w Annopolu, Adama Halamskiego o florach kredowych Polski, Zofii Kielan-Jaworowskiej o mezozoicznych ssakach, Grzegorza Sadloka o śladach kambryjskich trylobitów oraz Piotra Gryza o barwach piór sprzed milionów lat.

Nr 3, 2011 [spis treści][pełen tekst]

Numer czwarty zawiera artykuły  Marcina Machalskiego i Mariana Harasimiuka o śladach kosmicznej katastrofy w Polsce, Zofii Dubickiej o roli otwornic przy odtwarzaniu kredowych środowisk, Ewy Świerczewskiej-Gładysz oraz Danuty Olszewskiej-Nejbert o trudach życia kredowych gąbek, Johna Jagta o badaniach paleontologicznych w Maastricht w Holandii, a wreszcie Ewy Roniewicz o jurajskich koralach Polski.

Nr 4, 2012 [spis treści][pełen tekst]

Numer piąty zawiera artykuły  Andrzeja Radwańskiego, Anny Wysockiej i Marcina Górki o kopalnych i współczesnych norach krabów-duszków, Dawida Surmika o triasowych gadach morskich Polski, Przemysława Gorzelaka o interakcjach między liliowcami oraz jeżowcami, Roberta Niedźwiedzkiego o ewolucji rekinów, Magdaleny Łukowiak o eoceńskich gąbkach z Australii, a także Jerzego Lefelda o triasowej „łące liliowcowej” w Tatrach.

Nr 5, 2013 [spis treści][pełen tekst]

Numer szósty zawiera  artykuł Piotra Gryza o ewolucji bocianów, Michała Stachacza o nastarszych skamieniałościach z Polski, Urszuli Radwańskiej o bezłodygowych liliowcach, Daniela Madzi oraz Marcina Machalskiego o nowych odkryciach dinozaurów, a w końcu Rafała Lacha i Dawida Trzęsioka o zdekapitowanym liliowcu.
 

Nr 6, 2014 [spis treści][pełen tekst]

Ewolucja

Redaktor: Jerzy Dzik

ISSN 1730 – 48

Biuletyn ukazuje się nieregularnie i zamieszcza artykuły popularyzujące wiedzę o historii organizmów i ich środowiska, a szczególnie o uwarunkowaniach i mechanizmach ewolucyjnych przemian przyrody.

Krasiejów u zarania ery dinozaurów


Nr 1, 2003 [spis treści][pełen tekst]

Dinozaury z Pustyni Gobi po 30 latach badań


Nr 2, 2004 [spis treści][pełen tekst]

Lisowice Jak dinozaury opanowały świat


Nr 3, 2008 [spis treści][pełen tekst]

Tajemnica “pra-pióra” z jurajskiego jeziora Karatau


Nr 4, 2011 [spis treści][pełen tekst]

Jurajskie morze w Polsce


Nr 5, 2015 [spis treści][pełen tekst]

Polowanie na dinozaury


Nr 6, 2016 [spis treści][pełen tekst]