Klub Młodego Paleontologa

Klub Młodego Paleontologa

 
Zapraszamy na zajęcia Klubu 3. kwietnia o godz. 16.00.

Zajęcia Klubu są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Spotkania zazwyczaj odbywają się w Muzeum Ewolucji w pierwszą środę miesiąca i trwają od godziny 16.00 do 17.00.

W wakacje i ferie zajęcia nie są prowadzone.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Nie ma konieczności wcześniejszego zapisu, można to zrobić przed zajęciami.

W trakcie obowiązywania w Polsce obostrzeń związanych ze stanem epidemii prosimy o zachowanie ostrożności i dezynfekowanie rąk przez zajęciami.

Uczestnicy spotykają się z prowadzącym przed wejściem do Pałacu Młodzieży, skąd przechodzą do Muzeum bez rodziców/opiekunów. Odbiór dzieci po zajęciach będzie także sprzed Pałacu Młodzieży.

Życzymy mile spędzonego czasu!