Próchnica u plioceńskich gryzoni

Próchnica u plioceńskich gryzoni

Na stanowisku Węże 2 niedaleko Działoszyna w województwie łódzkim odkryto liczne szczątki ssaków i innych kręgowców sprzed ponad 2,5 miliona lat (pliocen). Ząb popielicy Glis sackdillingensis nosi ślady zmian próchnicowych powstałych za życia zwierzęcia. Ponadto przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego stwierdzono występowanie w ubytku skamieniałych mikroorganizmów, przypominających współczesne bakterie próchnicowe. Przypuszczalnie są więc to ślady stanu chorobowego wraz ze szczątkami drobnoustrojów chorobotwórczych. Prawdopodobnie jest to jedyny tego rodzaju przypadek opisany do tej pory w literaturze paleontologicznej.

 

Ilustracja: skamieniały ząb plioceńskiego gryzonia (A–C) ze śladami próchnicy i szczątkami kopalnych bakterii chorobotwórczych (D–F)

Publikacja IP PAN: Czernielewski, M., Bącal, P., Błażejowski, B. 2024. Fossil caries in a Pliocene rodent with a plausible instance of in situ preservation of bacterial remains. Acta Palaeontologica Polonica 69 (2): 217–225. https://doi.org/10.4202/app.01125.2023