Ajkaceratops nie był ceratopsem

Ajkaceratops nie był ceratopsem

Ajkaceratops kozmai z górnej kredy Węgier był powszechnie uznawany za najmocniejszy dowód obecności ceratopsów (dinozaurów rogatych) poza Azją i Ameryką Północną. Ponowne przebadanie materiału wykazało, że postulowane podobieństwa do tej grupy są głównie powierzchowne. Z racji swoistej anatomii Ajkaceratops jest więc obecnie uznawany za dinozaura ptasiomiednicznego o niejasnych pokrewieństwach. Jest to kolejny dowód na istotność i wyjątkowość faun dinozaurowych Europy.

 

Ilustracja: rekonstrukcja przyżyciowa Ajkaceratops jako enigmatycznego dinozaura ptasiomiednicznego (autor: Edyta Felcyn-Kowalska) oraz opisany materiał kopalny

Publikacja IP PAN: Czepiński Ł. & Madzia D. 2024. Osteology, phylogenetic affinities, and palaeobiogeographic significance of the bizarre ornithischian dinosaur Ajkaceratops kozmai from the Late Cretaceous European archipelago. Zoological Journal of the Linnean Society, zlae048. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlae048.