Kredowe skarby spod Lwowa

Kredowe skarby spod Lwowa

Płytkomorskie utwory dolnego mastrychtu (górna kreda) odsłonięte w Nagórzanach koło Lwowa od 1843 roku słyną z bogactwa skamieniałości. Wprawdzie dziś nagórzańskich kamieniołomów już nie ma, lecz tamtejsze skamieniałości można badać w muzealnych kolekcjach. W pracy opisano nagórzańskie skafity na podstawie okazów z lwowskich i wiedeńskich zbiorów paleontologicznych. Przedyskutowano ewolucję, przypuszczalny dymorfizm płciowy oraz tryb życia tych powszechnych w późnokredowych morzach głowonogów.

 

Ilustracja: ewolucyjne następstwo skafitów na tle stratygrafii górnego kampanu i mastrychtu z zaznaczoną lokalizacją i pozycją stratygraficzną stanowiska w Nagórzanach. M – makrokonchy (samice?), m – mikrokonchy (samce?).

Publikacja IP PAN: Machalski, M. 2024. Scaphitid ammonites from the lower Maastrichtian of Nahoryany (western Ukraine) and discussion on the origin of Hoploscaphites constrictus. Netherlands Journal of Geosciences, Volume 103, e6. https://doi.org/10.1017/njg.2024.2.