Porównano kości ramienne dzisiejszych i kopalnych żółwi

Porównano kości ramienne dzisiejszych i kopalnych żółwi

Żółwie charakteryzują się nietypową anatomią aparatu ruchu, powiązaną z wykształceniem pancerza, zawierającego zmodyfikowane elementy szkieletu osiowego i obręczy barkowej. Szkieletu kończyn przedstawicieli większości grup żółwi nigdy jednak dobrze nie udokumentowano, zaś stosowane przez różnych autorów terminy anatomiczne były nierzadko niejednoznaczne. Praca ma na celu przedstawienie anatomii kości ramiennej u licznych dzisiejszych i wymarłych gatunków żółwi, ustandaryzowanie nomenklatury i wskazanie cech o znaczeniu filogenetycznym.
 
Ilustracja: anatomia i zmiany ewolucyjne w kości ramiennej żółwi
 
 

Publikacja IP PAN: Hermanson G., Arnal, F. A. M., Szczygielski T., Evers S. 2024. A systematic comparative description of extant turtle humeri, with comments on humerus disparity and evolution based on fossil comparisons. The Anatomical Record. https://doi.org/10.1002/ar.25450