Drobne ramienionogi opowiadają o kredowym morzu

Drobne ramienionogi opowiadają o kredowym morzu

Muszle drobnych (mikromorficznych) ramienionogów nie są tak atrakcyjne jak inne skamieniałości zachowane w kredzie piszącej, np. rostra belemnitów czy pancerze jeżowców. Pomimo tego są one ważne dla stratygrafii oraz paleoekologii późnej kredy Europy. Tematem pracy są ramienionogi z mastrychckiej kredy piszącej Chełma we wschodniej Polsce. Badany zespół jest zdominowany przez drobne formy i pozwala precyzyjnie datować chełmską kredę, a także określić warunki jej sedymentacji.
 
Ilustracja: lokalizacja stanowiska w Chełmie, przykładowa muszla mikromorficznego ramienionoga (Terebratulina longicollis) oraz profil kredy Chełma z zasięgami zidentyfikowanych taksonów. 

Publikacja IP PAN: Machalski, M. and Bitner. M. A. 2024. The brachiopod assemblage from the Maastrichtian white chalk at Chełm, eastern Poland: stratigraphical and palaeoecological implications. Netherlands Journal of Geosciences, Volume 103, e3. doi: 10.1017/njg.2023.15.