Krokodylomorf z okolic Wielunia

Krokodylomorf z okolic Wielunia

W jurze, oprócz szerzej znanych plezjozaurów i ichtiozaurów, istniała jeszcze trzecia grupa dużych drapieżnych gadów morskich o szerokim zasięgu geograficznym – Thalattosuchia, nieformalnie zwane „krokodylami morskimi”. Zbadano rostrum dużego teleozauroida z oksfordu Załęcza Wielkiego. Preparacja i zastosowanie mikrotomografii komputerowej pozwoliło ustalić, że jest to skamieniałość machimozauryda podobnego do rodzajów Neosteneosaurus oraz Proexochokefalos. Patologiczne wygięcie górnej szczęki tego osobnika nastąpiło najprawdopodobniej jeszcze za życia.

 

Ilustracja: A. Rekonstrukcja przyżyciowa machimozauryda z południowo-centralnej Polski autorstwa Stanisława Kuglera. Typowy okaz (cała sylwetka) i MZ VIII Vr-72 (rekonstrukcja głowy). B. Widok poglądowy na okaz MZ VIII Vr-72. C. Widok na fragment F2 (środkowa część zachowanego rostrum). D. Przybliżenie na strukturę zębów, z doskonale widoczną ornamentacją szkliwa. 

Publikacja IP PAN : Weryński Ł., Błażejowski B., Szczygielski T., Young M.T. 2024. The first occurrence of machimosaurid crocodylomorphs from the Oxfordian of south-central Poland provides new insights into the distribution of macrophagous teleosauroids. PeerJ 12:e17153, doi:10.7717/peerj.17153.