Rekonstrukcja temperatury oceanu

Rekonstrukcja temperatury oceanu

Opublikowano badania dotyczące analizy wskaźników geochemicznych (pierwiastków śladowych) pozyskanych ze szkieletów koralowców rafowych (Porites i Diploastrea), których celem była rekonstrukcja temperatury wód powierzchniowych oceanu (SST). Analizy wielowskaźnikowe (stosunki pierwiastków śladowych np. Sr/Ca i Li/Mg) znacząco zmniejszyły niepewność kalibracji temperatury. Różnice w rekonstrukcjach SST były bardziej zauważalne w koloniach Porites w porównaniu do kolonii Diploastrea, co przypisano różnicom w proporcjach między głównymi składnikami mikrostrukturalnymi szkieletu. Proporcje te wpływają na ilość pierwiastków śladowych wbudowywanych w szkielet i odzwierciedlają różnice fizjologiczne między taksonami.

 

Ilustracja: Rekonstrukcja temperatury wód powierzchniowych oceanu (SST) na podstawie wielowskaźnikowej analizy pierwiastków w szkieletach koralowców rafowych Porites i Diploastrea (górny panel) oraz (dolny panel) różnice proporcji między głównymi składnikami mikrostrukturalnymi szkieletu Porites i Diploastrea tj. strukturami szybkiego wzrostu (RAD), a strukturami pogrubiającymi (TD).

Publikacja IP PAN: Canesi, M., Douville, E., Montagna, P., Bordier, L., Caquineau, S., Pons-Branchu, E., Iwankow, G., Stolarski, J., Allemand, D., Planes, S., Moulin, C., Lombard, F., Bourdin, G., Troublé, R., Agostini, S., Banaigs, B., Boissin, E., Boss, E., Bowler, C., Vargas, C., Flores, M., Forcioli, D., Furla, P., Gilson, E., Galand, P.E., Pesant, S., Sunagawa, S., Thomas, O., Thurber, R.V., Voolstra, C.R., Wincker, P., Zoccola, D., Reynaud, S. 2024. Sea surface temperature reconstruction in the Pacific Ocean using multi-elemental proxy in Porites and Diploastrea corals: Application to Palau Archipelago. Chemical Geology 645: 121884, doi:10.1016/j.chemgeo.2023.121884.