Nowe znaleziska wczesnotriasowych płazów i gadów z Polski

Nowe znaleziska wczesnotriasowych płazów i gadów z Polski

W utworach dolnego triasu Gór Świętokrzyskich kości kręgowców są rzadkie. Opisujemy szczątki wczesnotriasowych płazów (trematozaurów) i gadów (prokolofona, roślinożernego gada podobnego do jaszczurek) ze Stryczowic koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Podobne zwierzęta znane są z triasu Niemiec i Rosji. Z Polski znane są tylko fragmentaryczne skamieniałości trematozaurów, ale za to bogaty zespół prokolofonów z Czatkowic koło Krakowa. Żaden prokolofon z Czatkowic nie pasuje do stryczowickiego znaleziska, a trematozaurów nie ma w Czatkowicach wcale. Może to wynikać z różnic środowiskowych między tymi stanowiskami.

 

Ilustracja: Szczątki kręgowców z triasu Stryczowic: A, szczęka prokolofona; B, rekonstrukcja kości przyklinowej trematozaura; C, kość przyklinowa trematozaura w skale

Publikacja IP PAN: Sulej, T., Machalski, M., and Tałanda, M. 2024. New finds of Olenekian, Early Triassic, trematosaurid amphibians and prolocophonid reptiles from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 69 (1): 49–56. doi:10.4202/app.01109.2023.