Naturalny odlew pancerza triasowego żółwia

Naturalny odlew pancerza triasowego żółwia

Naturalne odlewy (ośródki) i odciski muszli bezkręgowców, pozbawione pozostałości samych tkanek szkieletowych, są częstymi skamieniałościami. W wypadku kości dużych kręgowców tego typu sposób zachowania jest jednak rzadki. Praca przedstawia naturalny zewnętrzny odcisk plastronu żółwia z triasowej formacji Löwenstein w Niemczech. Okaz reprezentuje nadzwyczaj dużego osobnika, większego niż znani przedstawiciele Proterochersis robusta z tej samej formacji i zbliżonego rozmiarami do P. porebensis z formacji grabowskiej z terenu Polski. Na jego powierzchni obecne są odciski ubytków, być może reprezentujące ślady pozostawione przez pasożyty zewnętrzne.

Ilustracja: Plastron średniej wielkości osobnika Proterochersis robusta (pośrodku) oraz opisywany osobnik: naturalny odlew zewnętrznej powierzchni plastronu (po prawej) i wirtualny pozytyw (po lewej)

Publikacja IP PAN: Szczygielski, T., Marchetti, L., Dróżdż, D. 2024. Natural external plastron mold of the Triassic turtle Proterochersis: an unusual mode of preservation. PLoS One 19 (3): e0299314. doi: 10.1371/journal.pone.0299314.