Podsumowanie badań na stanowisku Owadów–Brzezinki

Podsumowanie badań na stanowisku Owadów–Brzezinki

Stanowisko paleontologiczne Owadów–Brzezinki jest jednym z najważniejszych odkryć paleontologicznych ostatnich lat z terenu Polski. Od dekady znajduje się tam późnojurajskie (tytońskie) skamieniałości ostrogonów, homaropodobnych skorupiaków, owadów, ichtiozaurów, plezjozaurów i wielu innych zwierząt. Niezwykle bogaty zespół doskonale zachowanej kopalnej fauny morskiej i lądowej tworzy tzw. Konservat-Lagerstätte. Zrekonstruowano warunki środowiskowe, które doprowadziły do nagromadzenia się i przetrwania tych unikatowych skamieniałości.

 

Ilustracja: Prace wykopaliskowe w kamieniołomie Owadów–Brzezinki, Studenckie Obozy Poszukiwawcze. Fot. B. Błażejowski 2019

Publikacja IP PAN: Błażejowski B., Weryński Ł., Wierzbowski A., Michalska M.,
Hryniewicz K., Uchman A., Kugler S., Bącal P., Hołda-Michalska A. 2023b. Summary of a decade of research at the Owadów–Brzezinki Lagerstätte (Tithonian, central Poland): A review and perspectives for the future. Volumina Jurassica, 21, 83–98. DOI: 10.7306/VJ.21.5.