Nowe kopalne ślady diadektomorfów

Nowe kopalne ślady diadektomorfów

Diadektomorfy były grupą dużych roślinożernych czworonogów, która pojawiła się w późnym karbonie i wymarła w późnym permie. Nowe kopalne ślady z aselu (najniższego permu) Basenu Boskowickiego w Republice Czeskiej ilustrują „przejściowy” etap w ewolucji postawy diadektomorfów. Morfologia śladów sugeruje, iż najprawdopodobniej mogą one zostać przypisane do taksonu przypominającego Diadectes, natomiast odległości pomiędzy poszczególnymi tropami przypominają te zaobserwowane u wcześniejszych przedstawicieli tej grupy, takich jak Orobates.
 

Nowa praca poszerza wiedzę nt. różnorodności zapisu ichnologicznego permskich czworonogów w Basenie Boskowickim, który był do niedawna słabo zbadany.

 

Ilustracja: Petr Modlitba

Publikacja IP PAN: Calábková, G., Madzia, D., Nosek, V., and Ivanov, M. 2023. Tracking ‘transitional’ diadectomorphs in the earliest Permian of equatorial Pangea. PeerJ 11: e16603. doi:10.7717/peerj.16603.