Kręgowce środkowego triasu z Miedar

Kręgowce środkowego triasu z Miedar

Nowe, bogate nagromadzenie kręgowców zostało odkryte w osadach środkowego triasu w Miedarach. Zidentyfikowano ponad 20 taksonów kręgowców, w tym tuzin ryb, kilka płazów i gadów (m.in. notozaury i nieznany dotąd rodzaj opancerzonego archozauromorfa). Najbardziej zaskakująca jest nadreprezentacja tanystrofa, tajemniczego gada o długiej szyi – spośród wszystkich kości zidentyfikowanych dotąd w stanowisku ponad połowa (więcej niż 500 okazów) należała do tanystrofów. Dzięki temu Miedary są obecnie najbogatszym źródłem trójwymiarowo zachowanych okazów tanystrofa na świecie.

 

Ilustracja: Skamieniałości kręgowców ze środkowego triasu Miedar

Publikacja IP PAN: Czepiński, Ł., Pawlak, W., Rytel, A., Tałanda, M., Szczygielski, T., & Sulej, T. (2023) A new Middle Triassic vertebrate assemblage from Miedary (southern Poland). Journal of Vertebrate Paleontology. doi: 10.1080/02724634.2023.2265445.