Najstarszy masywny pliozaur z jury Francji

Najstarszy masywny pliozaur z jury Francji

Lorrainosaurus z bajosu (środkowej jury) Francji jest najwcześniejszym masywnym pliozaurem i najstarszym znanym przedstawicielem dynastii dużych drapieżnych gadów morskich, które rządziły oceanami mezozoiku przez około 80 milionów lat. Jego identyfikacja pokazuje, że zwierzęta te pojawiły się niedługo po przełomowej restrukturyzacji ekosystemów morskich blisko granicy wczesnej i środkowej jury, około 175–171 milionów lat temu. Wydarzenie to wywarło głęboki wpływ na wiele grup kręgowców i doprowadziło do dominacji pliozaurów nad „rybokształtnymi” ichtiozaurami, starożytnymi morskimi krewnymi krokodyli i innymi drapieżnymi plezjozaurami o dużych ciałach.

 

Rekonstrukcja: Juschua Knüppe

Publikacja IP PAN: Sachs, S., Madzia, D., Thuy, B., and Kear, B.P. 2023. The rise of macropredatory pliosaurids near the Early-Middle Jurassic transition. Scientific Reports 13: 17558. doi:10.1038/s41598-023-43015-y