Porównanie zębów jurajskich ryb z Owadowa-Brzezinek

Porównanie zębów jurajskich ryb z Owadowa-Brzezinek

Wyniki badań histologicznych zębów późnojurajskich ryb z Owadowa-Brzezinek. Dzięki obserwacji z użyciem mikroskopii optycznej i elektronowej ustalono, że badane zęby ryb pełnokostnych (Strobilodus sp. z rzędu mękławkokształtnych) oraz bliskich doskonałokostnym (Orthocormus teyleri z wymarłego rzędu Pachycormiformes) mają odmienne struktury wewnętrzne. Zaobserwowane cechy mikrostrukturalne i morfologiczne wskazują, że badane ryby o podobnych rozmiarach zamieszkiwały różne nisze ekologiczne.

 

 

Ilustracja: Kość zębowa drapieżnej ryby z rodzaju Strobilodus sp. z Owadowa-Brzezinek; rekonstrukcja: Ola Hołda-Michalska & Marta Szubert.

Publikacja IP PAN:  Weryński Ł., Błażejowski B., Kędzierski M. 2023. A comparison of teeth in Tithonian, Late Jurassic, predatory actinopterygian fishes from Owadów-Brzezinki Lägerstatte and its palaeoecological implications. Acta Palaeontologica Polonica 68 (3), 493–512, doi:10.4202/app.01058.2023