Białka w procesie biomineralizacji otolitów ryb

Białka w procesie biomineralizacji otolitów ryb

Na morfologię i mineralogię otolitów ryb wpływ mają białka, jednak szczegółowy mechanizm tych oddziaływań jest bardzo słabo poznany. W opublikowanej pracy po raz pierwszy zbadano wpływ środowiska zewnętrznego na mineralizację węglanu wapnia w obecności białka otolitowego. Kryształy węglanu wapnia powstające w żelu agarozowym posiadały radykalnie odmienną morfologię i rozkład białka w kryształach w zależności od wcześniejszej ekspozycji białka na jony wapnia lub węglanowe. Odkrycie sugeruje, w jaki sposób czynniki środowiskowe mogą wpływać na funkcjonalność makrocząsteczek biorących udział w biomineralizacji.

Ilustracja: Kryształy CaCO3 tworzone w obecności białka podobnego do Starmakera wykazują radykalnie odmienną morfologię i rozkład białka wewnątrz kryształu w zależności od wcześniejszej ekspozycji białka na jony wapnia lub węglanu

Publikacja IP PAN: Różycka, M., Bielak, K., Ptak, K., Jost, B., MeloRodriguez, G., Schoelkopf, J., Stolarski, J., Dobroszycki, P., Ożyhar, A. 2023. The effect of gel exposition on calcium and carbonate ions determines the Stm-l effect on calcium carbonate crystals morphology. Biomacromolecules 24: 4042−4050, doi: 10.1021/acs.biomac.3c00395