Przystosowanie koralowców rafowych do życia w zakwaszonych wodach

Przystosowanie koralowców rafowych do życia w zakwaszonych wodach

Niezwykłym przystosowaniem koralowców sześciopromiennych do życia w zakwaszonych wodach oceanu jest umiejętność fizjologicznej modyfikacji chemizmu “roztworu kalcyfikującego” zawierającego składniki tworzącego się szkieletu. W opublikowanej pracy wykazano, że powszechne w Pacyfiku koralowce z rodzajów Porites i Diploastrea wykazują dwie różne strategie: Porites zwiększa stan nasycenia CaCO3 roztworu w wyższych temperaturach, natomiast Diploastrea wykazuje stałe nasycenie w całym zakresie temperaturowym Pacyfiku. Wykazane różnice fizjologiczne będą miały wpływ na przeżywalność obu taksonów w warunkach zmieniającego się klimatu.

Ilustracja: Modyfikacja chemizmu “roztworu kalcyfikującego” zawierającego składniki tworzącego się szkieletu u koralowców sześciopromiennych z rodzaju Porites i Diploastrea wraz z temperaturą wody

Publikacja IP PAN: Canesi, M., Douville, E., Montagna, P., Stolarski, J., Bordier, L., Dapoigny, A., Coulibaly, G.E.H., Simon, A-C., Agelou, M., Iwankow, G., Allemand, D., Planes, S., Moulin, C. Tara Pacific Consortium Coordinators, Reynaud, S. 2023. Differences in carbonate chemistry up-regulation of long-lived reef-building corals. Scientific Reports 13:11589, doi:10.1038/s41598-023-37598-9