Kręg gada z triasu Pomorza

Kręg gada z triasu Pomorza

 

Większość terenu Polski pokryta jest przez osady polodowcowe, które skrywają skały mezozoiku. Dlatego właśnie większość skamieniałości kręgowców starszych niż kilka milionów lat pochodzi z południowej Polski, gdzie dostępne są odpowiednie odsłonięcia. Na Pomorzu cały zapis kopalny czworonogów triasu ograniczony jest do jednego kręgu, który pochodzi z rdzenia wiertniczego z Darłowa i opisany został ponownie w niniejszym artykule. Mimo niewielkich rozmiarów okaz ma znaczenie dla nauki – dowodzi, że w niezwykle gorącej i suchej strefie równikowej ówczesnego superkontynentu Pangei mogły żyć gady.

Ilustracja: Fragmenty rdzenia wiertniczego (kolekcja BGR) z kręgiem gada opisanym jako “Microcnemus sp.”. A-C, skamieniałość uszkodzonego kręgu: oświetlenie zwykłe (A), model 3D (B), oświetlenie prostopadłe do powierzchni (C). D, fragment negatywowy z odciskiem kręgu przed uszkodzeniem.

 

Publikacja IP PAN : Gałązka, D., Boerner, A., Rytel, A., Szczygielski, T., Borecka, A., Danel, W., & Chruściel, M. (2023). Reinterpretacja fragmentu szkieletu gada z wczesnego triasu Pomorza. Przegląd Geologiczny, 71(7), 386–391, doi: 10.7306/2023.34