Odkryto graptolity rosnące na glonach

Odkryto graptolity rosnące na glonach

Po raz pierwszy zaobserwowano niezwykłe zjawisko porastania glonów przez graptolity. W sylurskich osadach płytkiego zbiornika szelfowego sprzed około 427 mln lat, na Podolu w zachodniej Ukrainie, znaleziono osiadłe glony, należące do rzędu Dasycladales (zielenice) z przyczepionymi do nich gałązkami epifitycznych graptolitów z rzędu Dendroidea. Podobny rozwój epifitów obserwowane jest u współczesnych osiadłych glonów. Obie formy, Voronocladus dryganti (glon) i Podoliagraptus algaeoides (graptolit) były do tej pory nieznane. Doskonały stan zachowania obu form pozwala traktować odsłonięcie jako “Konservat Lagerstätte“.

Ilustracja: Rekonstrukcja Voronocladus dryganti gen. et sp. nov., osiadłej zielenicy z rzędu Dasycladales porośniętej graptoliem Podoliagraptus algaeoides z rzędu Dendroidea (rys. Bogusław Waksmundzki)

Publikacja IP PAN: Skompski S., Kozłowska A., Kozłowski W. & Łuczyński P. 2023. Coexistence of algae and a graptolite-like problematicum: a case study from the late Silurian of Podolia (Ukraine). Acta Geologica Polonica, 73, pp. 115–133, doi: 0.24425/agp.2022.143599