Rekonstrukcja zmian klimatycznych

Rekonstrukcja zmian klimatycznych

Otwornice (jednokomórkowe protisty) z Marquesas Keys, położonych 30 km na zachód od Key West (Floryda), pozwoliły zrekonstruować warunki klimatyczne panujące na tej płytkomorskiej platformie węglanowej w ciągu ostatnich 150 lat. Zmiany klimatyczne były powiązane ze zmianami w rozkładzie opadów w Zatoce Meksykańskiej, powiązanymi z naturalną zmiennością klimatu (na przykład przez El Niño), a także z burzami tropikalnymi i huraganami. Pomimo ogólnie negatywnego wpływu wzajemnego oddziaływania oceanu i atmosfery na region południowej Florydy, w najwyższej części zapisu datowanego na lata 1990-2010 odnotowano dobrze rozwinięte zbiorowiska związane z trawami morskimi.
 
Ilustracja: Otwornice z Marquesas Keys, Floryda (Foto: Anna Binczewska)

Publikacja IP PAN: Binczewska A., Majewski W., Wachnicka A., Frankovich T., Borówka R.K., Sławińska J., Bąk M., Witkowski A. 2023. Reconstruction of climate-induced environmental changes in the eastern Gulf of Mexico based on foraminifera sediment assemblages. Journal of Sea Research 196: 102451.