Jurajskie amonity z Patagonii

Jurajskie amonity z Patagonii

Jurajskie osady źródeł węglowodorowych na terenie rancza La Elina (północna Patagonia) stanowią jedyne źródło informacji o faunach tego typu środowisk z mezozoiku Ameryki Południowej. Oprócz ślimaków i małży typowych dla źródeł węglowodorowych i zwykle głębokowodnych, znaleziono w nich również liczne amonity, które sugerują stosunkowo płytkowodny charakter tego źródła. Brak płytkowodnych ślimaków i małży może być tutaj spowodowany specyficznymi warunkami środowiskowymi w tym czasie, najprawdopodobniej niedotlenieniu otaczających wód dennych.

Publikacja IP PAN: Parent, H., Kaim, A., Alberto C. Garrido, A.,C. 2023. Ammonite assemblage and age of the hydrocarbon seep La Elina, Neuquén Basin, Argentina. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 93: in press, doi: 10.14241/asgp.2023.14