Odkryto behawior małżoraczków karbońskich

Odkryto behawior małżoraczków karbońskich

Z karbonu Anglii opisano jednogatunkowe nagromadzenia małżoraczków głównie w obrębie fragmokonów (rurki syfonalnej i komór) muszli głowonogów (łodzika i dwóch goniatytów). Występowanie wyłącznie rozdzielonych skorupek oraz zachowanie delikatnych struktur morfologicznych wskazują na to, iż nagromadzenia nie są wynikiem procesów sedymentacyjnych, lecz odzwierciedlają behawior małżoraczków, a mianowicie poszukiwanie przez nie spokojnego miejsca do odbycia linienia, jak również w celu złożenia jaj, na co może wskazywać obecność sferycznych struktur w obrębie jednego z nagromadzeń.

Publikacja IP PAN: Olempska, E., Mundy, David, J.C & Zatoń, M. 2023. Cryptic moulting behaviour of some Carboniferous Ostracoda. Papers in Paleontology, e1519, doi: 10.1002/spp2.1519