Opancerzony gad morski z wczesnego triasu południowych Chin

Opancerzony gad morski z wczesnego triasu południowych Chin

Polsko-chiński zespół naukowy opisał nowego gada morskiego z grupy zaurosfargidów (Saurosphargidae) z wczesnego triasu Chin (prowincja Hubei) – Prosaurosphargis yingzishanensis. Przedstawiona w artykule hipoteza filogenetyczna na temat pokrewieństw głównych grup gadów postuluje przynależność zaurosfargidów do zauropterygów (Sauropterygia) – mezozoicznych gadów morskich, do których zaliczają się również słynne plezjozaury. Stwierdzono także, że same zauropterygi należały do archelozaurów (Archelosauria) – dużej grupy gadów, obejmującej również żółwie oraz archozauromorfy (krokodyle, dinozaury, ptaki i ich krewnych).

Autor rekonstrukcji: Zhixin Han

Publikacja IP PAN: Wolniewicz, A. S., Shen, Y., Li, Q., Sun, Y., Qiao, Y., Chen, Y., Hu, Y., and Liu, J. (2023). An armoured marine reptile from the Early Triassic of South China and its phylogenetic and evolutionary implications. eLife, 83163, doi: 10.7554/eLife.83163