Trematospondylus, dawno zapomniany plezjozaur ze środkowej jury

Trematospondylus, dawno zapomniany plezjozaur ze środkowej jury

Trematospondylus macrocephalus z batonu (środkowej jury) Niemiec, opisany w 1858 r., jest jednym z najwcześniej wprowadzonych taksonów plezjozaurów. Jednak pomimo jego historycznego znaczenia takson ten zniknął z literatury krótko po swoim pierwotnym opisie i został zapomniany przez ponad sto lat. Nowe badania pokazują, że Trematospondylus najprawdopodobniej należy do grupy Rhomaleosauridae i był dużym przedstawicielem tej archaicznej gałęzi ewolucyjnej. Materiał dodaje kolejną cegiełkę do rzadkiego zapisu kopalnego romaleozaurów ze środkowej jury i poszerza bardzo jak dotąd ograniczoną wiedzę na temat różnorodności plezjozaurów w jurze środkowej przed kelowejem.

 

Rekonstrukcja: Dmitry Bogdanov

Publikacja IP PAN: Sachs, S., Abel, P. & Madzia, D. 2022. A ‘long-forgotten’ plesiosaur provides evidence of large-bodied rhomaleosaurids in the Middle Jurassic of Germany. Journal of Vertebrate Paleontology 42 (5): e2205456, doi:10.1080/02724634.2023.2205456