Zęby plezjozaura ze stanowiska Owadów-Brzezinki

Zęby plezjozaura ze stanowiska Owadów-Brzezinki

Kamieniołom Owadów-Brzezinki jest jednym z najciekawszych stanowisk paleontologicznych w Polsce, znanym z wyjątkowo dobrze zachowanych późnojurajskich skamieniałości morskich i lądowych organizmów, w tym ostrogonów, owadów oraz licznych kręgowców, takich jak ryby promieniopłetwe, żółwie, krokodylomorfy oraz ichtiozaury. Jednym z najnowszych znalezisk z tego stanowiska są duże, zakrzywione zęby z wyraźnymi bruzdami. Zęby te reprezentują kolejną grupę kręgowców z Owadowa-Brzezinek – plezjozaury. Ogólna morfologia, kontekst stratygraficzny i analiza morfometryczna wskazują, że zęby te należały do przedstawicieli Plesiosauroidea, prawdopodobnie z rodziny Cryptoclididae.

Ilustracja: Profil litofacjalny w kamieniołomie Owadów-Brzezinki; ząb plezjozaura ZPAL R.11/OB/T4; rekonstrukcja: Stanisław Kugler

Publikacja IP PAN: Weryński Ł, Błażejowski B. 2023. Late Jurassic teeth of plesiosauroid origin from the Owadów-Brzezinki Lägerstatte, Central Poland. PeerJ 11:e15628, doi:10.7717/peerj.15628