Nowa klasyfikacja gąbek z eocenu Australii

Nowa klasyfikacja gąbek z eocenu Australii

Nowy, bardzo bogaty i dobrze zachowany materiał pokazuje, że eoceńskie gąbki z SW Australii, poprzednio błędnie sklasyfikowane, należą do rodziny Phymaraphiniidae z gromady gąbek pospolitych. Zaproponowano dla nich dwa nowe rodzaje, Twertupia i Pickettispongia. Jest to pierwsze występowanie kompletnie zachowanych gąbek z tej rodziny w skałach eocenu, a także z półkuli południowej. Opisane występowanie wypełnia lukę stratygraficzną między dobrze znanymi gąbkami z rodziny Phymaraphiniidae z kredy Europy oraz ich współczesnym występowaniem.

Publikacja IP PAN: Pisera, A., Bitner, M.A., & Fromont, J. 2023. Eocene phymaraphiniid demosponges from South Western Australia: filling the gap. Acta Palaeontologica Polonica 68 (2): 261-272, doi: 10.4202/app.01052.2023