Nowy rodzaj dicynodonta z Polski

Nowy rodzaj dicynodonta z Polski

Dicynodonty to roślinożerne synapsydy – przedstawiciele grupy czworonogów obejmującej ssaki, ich przodków i krewnych, ale nie gady. Odniosły sukces ewolucyjny w permie i choć wymieranie na granicy perm–trias przyczyniło się do ogromnego zubożenia ich różnorodności, w triasie grupa ponownie rozkwitła. Publikacja przedstawia nowy rodzaj i gatunek późnotriasowego dicynodonta z Polski (Woźniki) i Niemiec, Woznikella triradiata, oraz omawia rozprzestrzenie geograficzne i czasowe dicynodontów w triasie. Wyniki wskazują na kluczową rolę południowo-wschodniej części Afryki jako głównego źródła wielokrotnych ekspansji różnych grup dicynodontów na zachód i północ.

Na ilustracji Woznikella triradiata, rekonstrukcja czaszki widziana od boku.

 

Publikacja IP PAN: Szczygielski T., Sulej T. 2023. Woznikella triradiata n. gen., n. sp. – a new kannemeyeriiform dicynodont from the Late Triassic of northern Pangea and the global distribution of Triassic dicynodonts. Comptes Rendus Palevol 22 (16): 279–406, doi:10.5852/cr-palevol2023v22a16