Zmiany wielkości kielichów kopalnych liliowców

Zmiany wielkości kielichów kopalnych liliowców

Analiza wielkości kielichów kopalnych liliowców wykazała, że średnia wielkość kielichów liliowców znacząco zmniejszała się w okresach masowych wymierań (w późnym ordowiku, środkowym i późnym dewonie, na pograniczu permu i triasu, a także w tracie kredowych zdarzeń anoksycznych). Wykryta korelacja ma związek z preferencyjnym wymieraniem taksonów o większych rozmiarach kielichów, natomiast w kredzie ze zwiększoną specjacją taksonów cechujących się niewielkimi rozmiarami kielichów. Praca oparta jest o dane pochodzące z nowo stworzonej bazy danych, zawierającej pomiary 1263 kielichów liliowców z paleozoiku i mezozoiku.

Publikacja IP PAN: M. A. Salamon, T. Brachaniec, K. Paszcza, D. Kołbuk, P. Gorzelak 2023. The role of mass extinction events in shaping the body-size dynamics of fossil crinoids. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Volume 622, 15 July 2023, 111593, doi:10.1016/j.palaeo.2023.111593