Szczecioszczękie z dewonu Gór Świętokrzyskich

Szczecioszczękie z dewonu Gór Świętokrzyskich

Badania nieznanych uprzednio niewielkich, fosforanowych kolców z dewonu Ostrówki w Górach Świętokrzyskich wykazały ich przynależność do szeroko rozpowszechnionej grupy morskich bezkręgowców – typu szczecioszczękich (Chaetognatha). Opisane skamieniałości stanowią unikatowe znalezisko kolców chwytnych szczecioszczękich, które znane były dotychczas głównie ze skał najniższego paleozoiku. Z uwagi na różnice w budowie w stosunku do form dolnopaleozoicznych badane kolce zostały zaliczone do nowego rodzaju i gatunku Phakeloides polonicus gen. et sp. nov.

Ilustracja: Współczesny przedstawiciel szczecioszczękich rodzaju Sagitta (a) oraz jego głowa z widocznymi szczecinami chwytnymi wokół aparatu gębowego (b, c), za H. Szaniawski; Kolce chwytne dewońskich szczecioszczękich Phakeloides polonicus gen. et sp. nov. (d-g); Kamieniołom Ostrówka (h)

Publikacja IP PAN: Wierzbowski, H. and Błażejowski, B. 2023. Chaetognath grasping spines from the Devonian of Poland: their structure and geochemistry. Acta Palaeontologica Polonica 68 (1): 103–116, doi:10.4202/app.01012.2022