Temperatura oceanów sprzed 120 mln lat

Temperatura oceanów sprzed 120 mln lat

Pomiary stosunku trwałych izotopów tlenu (18O/16O) w skorupkach kopalnych otwornic są podstawą wnioskowania o temperaturze oceanów w ciągu ostatnich 120 milionów lat. Do tej pory uważano, że interpretacje te są poprawne, jeśli skorupki otwornic są półprzezroczyste, to znaczy niezmienione w sposób widoczny przez procesy wtórne. Opublikowana praca wykazuje, że stosunek izotopów tlenu może ulec znaczącej zmianie bez żadnych zmian w mikrostrukturze skorupek. Mechanizmem wzbogacenia izotopowego jest dyfuzja zachodząca na granicy nanoziaren. Proces ten nie był do tej pory brany pod uwagę, a może zmieniać szacunki dotyczące paleotemperatur nawet o około (plus lub minus) pół do niemal jednego stopnia Celsjusza.

Ilustracja: Błędy szacunków paleotemperatur spowodowane dyfuzją na granicach ziaren w skorupkach blisko 40 tysięcy kopalnych otwornic bentosowych i planktonowych (oś Y po lewej stronie pokazuje korekty paleotemperatur w °C, oś Y po prawej przedstawia użyte w wyliczeniach temperatur wartości δ18O). Fotografie po prawej przedstawiają identycznie wyglądające skorupki Ammonia sp. przed i po eksperymencie hydrotermalnym

Publikacja IP PAN: Adams, A., Daval, D., Baumgartner, L.P., Bernard, S., Vennemann, T., Cisneros-Lazaro, D., Stolarski, J., Baronnet, A., Grauby, O., Guo, J., Meibom, A. 2023. Rapid grain boundary diffusion in foraminifera tests biases paleotemperature records. Communications Earth & Environment 4:144, doi:10.1038/s43247-023-00798-2