Badania molekularne koralowców sześciopromiennych

Badania molekularne koralowców sześciopromiennych

Jedną z rozprzestrzenionych w Indo-Pacyfiku grup rafowych koralowców sześciopromiennych są eufylidy (Euphylliidae). Dotychczasowe interpretacje ich filogenezy były rozbieżne. W opublikowanej pracy przedstawiono wyniki badań molekularnych oraz morfologicznych (szkieletu i polipów). Dane molekularne potwierdziły monofiletyzm rodzajów Ctenella, Euphyllia, Fimbriaphyllia, Galaxea i Gyrosmilia, wskazując jednocześnie, że do kladu należy również Coeloseris, do tej pory łączona z agaricidami (Agariciidae). Praca jest kolejną wskazującą na dużą wartość prowadzonych łącznie badań molekularnych i morfologicznych koralowców.

Ilustracja: Wiele eufylidów (np. widoczna na zdjęciu Galaxea) posiada łuskowatą teksturę powierzchni elementów szkieletu, lecz taka tekstura występuje również u agaricidów i akroporidów

Publikacja IP PAN: Arrigoni, R, Stolarski, J., Terraneo, T.I., Huang, D, Hoeksema, B.W., Berumen, M.L., Payri, C., Montano, S., Benzoni, F. 2023. Phylogenetics and taxonomy of the scleractinian coral family Euphylliidae. Contributions to Zoology 1–42, doi: 10.1163/18759866-bja10041