Budowa ucha wewnętrznego wczesnych zajęczaków

Budowa ucha wewnętrznego wczesnych zajęczaków

Budowa ucha wewnętrznego ssaków niesie wiele informacji dotyczących sprawności lokomocyjnej („zwinności”) oraz czułości słuchu tych zwierząt. W najnowszej pracy po raz pierwszy zajęto się wczesnym etapem ewolucji narządów słuchu i równowagi u zajęczaków. Na podstawie cyfrowego odlewu błędnika kostnego (zawierającego struktury ucha wewnętrznego) północnoamerykańskiego zajęczaka Megalagus turgidus z wczesnego oligocenu ustalono, że nie odbiegał znacząco od dzisiejszych królików pod względem czułości słuchu oraz zwinności. Prawdopodobnie zamieszkiwał obszary leśne, co tłumaczy jego mniejszą zwinność niż zające (rodzaj Lepus).

Publikacja IP PAN: López-Torres S., Bhagat R., Bertrand O. C., Silcox M. T., and Fostowicz-Frelik Ł. 2023. Locomotor behavior and hearing sensitivity in an early lagomorph reconstructed from the bony labyrinth. Ecology and Evolution 13 (3), 9890. doi: 10.1002/ece3.9890