Odkryto skamieniałości miękkich tkanek ścięgien dinozaurów

Odkryto skamieniałości miękkich tkanek ścięgien dinozaurów

Ścięgna są elementami łączącymi mięśnie z kośćmi. U większości kręgowców są giętkie i elastyczne, ale u dinozaurów (włączając ptaki) niektóre ulegają skostnieniu. Doskonały stan zachowania skostniałych ścięgien trzech dinozaurów pozwolił na odkrycie skamieniałych tkanek miękkich. Zidentyfikowano struktury przypominające pęczki fibryli, naczynia krwionośne, oraz komórki kostne podobne do występujących w skostniałych ścięgnach indyka. Badania wskazują, że ścięgna u dinozaurów kostniały na drodze metaplazji, czyli mineralizacji już wykształconych tkanek miękkich.

Ilustracja: Po lewej obraz spod mikroskopu skaningowego przedstawiający osteocytopodobną komórkę. Po prawej rekonstrukcja naczynia krwionośnego edmontozaura z komórkami na powierzchni na podstawie obrazów spod mikroskopu skaningowego. Rysunek: Jakub Zalewski.

Publikacja IP PAN: Surmik D., Słowiak-Morkovina J., Szczygielski T., Wojtyniak M., Środek D., Dulski M., Balin K., Krzykawski T., Pawlicki R. (2023) The first record of fossilized soft parts in ossified tendons and implications for the understanding of tendon mineralization, Zoological Journal of the Linnean Society: zlad001, doi: 10.1093/zoolinnean/zlad001