Stratygrafia osadów ze stanowiska Owadów-Brzezinki

Stratygrafia osadów ze stanowiska Owadów-Brzezinki

Stanowisko paleontologiczne Owadów–Brzezinki to nowe jurajskie okno tafonomiczne. Przedstawiono dokładne datowanie profilu. Zbadano też środowiska depozycji płytkomorskich i lagunowych osadów węglanowych najwyższej jury północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. To tutaj spotykały się fauny morskie i lądowe pochodzące z różnych obszarów dzisiejszej Europy: z prowincji borealnej (dzisiejsza Arktyka) i prowincji subborealnej (podprowincje rosyjska i brytyjska), a okresowo także z obszarów południowych, w tym z południowych Niemiec oraz, poprzez istniejący pas sztramberskich raf koralowych, z Oceanu Tetydy.

Uproszczona mapa paleogeograficzna Europy u schyłku jury (wg. Błażejowski B., Hołda-Michalska A., Matyja B., Wierzbowski A.)

Publikacja IP PAN: Błażejowski, B., Pszczółkowski, A., Grabowski, J., Wierzbowski, H., Deconinck, J. F., Olempska, E., Teodorski, A., Nawrocki, J. (2023). Integrated stratigraphy and clay mineralogy of the Owadów–Brzezinki section (Lower–Upper Tithonian transition, central Poland): implications for correlations between the Boreal and the Tethyan domains and palaeoclimate. Journal of the Geological Society, Volume 180, Issue 2,. doi:10.1144/jgs2022-073