Obliczono jak oddychał dinozaur Plateosaurus

Obliczono jak oddychał dinozaur Plateosaurus

Plateosaurus trossingensis to jeden z największych roślinożernych dinozaurów późnego triasu, którego liczne szczątki, w tym kompletne szkielety, znane są z Europy. Dzięki tak dobremu zapisowi kopalnemu możliwe jest oszacowanie krzywej wzrostu, masy ciała, a nawet objętości oddechowej tego dinozaura. Dane te posłużyły do obliczenia metabolizmu oraz spoczynkowej częstości oddechów. Wyniki wskazują na to, że częstość oddechów P. trossingensis wynosiła 7 + 3 oddechy na minutę, podobnie do dzisiejszych nosorożców.

Rekonstrukcja przyżyciowa Plateosaurus trossingensis, autor Jakub Zalewski

Publikacja IP PAN: Lee S., Słowiak-Morkovina J. (2023) The Resting Breathing Rate of the Dinosaur Plateosaurus trossingensis via Conservation of Energy. The Physics Teacher 61, 166-169. doi: 10.1119/5.0077948