Makroflora mezozoiczna z Polski

Makroflora mezozoiczna z Polski

Z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego czasopismo Acta Societatis Botanicorum Poloniae opublikowało specjalną kolekcję artykułów, zatytułowaną Stulecie botaniki polskiej. Jednym z pięciu opracowań paleobotanicznych jest synteza historyczna badań nad makroflorą mezozoiczną. Zawiera ona m.in. trzy rekonstrukcje roślinności kopalnej (wczesnojurajskiej okolic Krakowa i północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz późnokredowej Dolnego Śląska). Przedstawiono też szkicową interpretację badań nad florą kredową z punktu widzenia filozofii nauki, sygnalizując zachodzenie zjawisk opisywanych jako zmiana paradygmatu i społeczny kontekst nauki.

Fragment rekonstrukcji późnokredowych zbiorowisk roślinnych Dolnego Śląska. Por. Barbacka et al. (2022, fig. 11). Rys. Bogusław Waksmundzki

Publikacja IP PAN:  Barbacka, M., Pacyna, G. & Halamski, Adam T., 2022. Polish Palaeobotany: 750 Million Years of Plant History as Revealed in a Century of Studies. Mesozoic Macroflora. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 91: e9126.