Najstarszy nowotwór u kopalnego płaza

Nowotwory to choroby, które rozwijają się, kiedy komórki ciała dzielą się w sposób niekontrolowany. Cierpią na nie wszystkie kręgowce, jak się okazuje, już od ponad 210 milionów lat. Spośród wielu kręgów triasowych płazów Metoposaurus krasiejowensis znalezionych w Krasiejowie, zidentyfikowano jeden okaz z przypadkiem nowotworu złośliwego: mięsaka kościopochodnego (kostniakomięsak, osteosarcoma).

Rekonstrukcja wzrostu i stadia inwazji nowotworu. Autor ilustracji: Jakub Zalewski
Metopozaury, przedstawiciele płazów tarczogłowych w swoim środowisku. Autor ilustracji: Jakub Zalewski