Gigantyczna igła gąbki

Gigantyczna igła gąbki

Publikacja IP PAN — Pisera, A., Łukowiak, M., Sylvie Masse,Tabachnick, K.,Fromont, J., Ehrlich, H. and Bertolino, M., 2021. Insights into the structure and morphogenesis of the giant basal spicule of the glass sponge Monorhaphis chuni. Frontiers in Zoology (2021) 18:58.

 
Wyniki nowych badań gigantycznej krzemionkowej igły bazalnej głębokowodnej gąbki Monorhaphis chuni uzupełniają oraz częściowo podważają wcześniejsze obserwacje i interpretacje struktury tych igieł. Zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy cztery różne morfologicznie i strukturalnie warstwy/strefy w jej budowie oraz wyjaśniliśmy ich wzajemne relacje i zaproponowaliśmy znaczenie funkcjonalne. W rezultacie przedstawiliśmy nowy model wzrostu igły bazalnej Monorhaphis chuni, zasadniczo odbiegający do modelu obecnie akceptowanego, wskazując jednocześnie, że igła Monorhaphis nie może być modelem strukturalnym dla wszystkich igieł gąbek z grupy Hexactinellida, ze względu na jej unikalną funkcję, która determinuje jej budowę.