Preferencje głębokościowe amonitów

Preferencje głębokościowe amonitów

Stabilne izotopy oraz ślady drapieżnictwa rzucają nowe światło na preferencje głębokościowe amonitów

Amonity to wymarłe głowonogi o zewnętrznych muszlach, które dominowały w morskich ekosystemach późnego paleozoiku oraz mezozoiku. Głębokość bytowania należy do kluczowych parametrów ich paleoekologii i jest niezbędna do zrozumienia ewolucji i wymierania amonitów. W celu odtworzenia preferencji głębokościowych późnokredowych amonitów z grupy skafitów z Polski porównaliśmy dane izotopowe z aptychów (kalcytowe osłony dolnej szczęki) oraz współwystępujących otwornic z wynikami analizy śladów drapieżnictwa na okazach skafitów. Wyniki wskazują na zmianę preferencji głębokościowych skafitów co sugeruje, że amonity były bardziej elastyczne w swoich wymaganiach głębokościowych niż dotychczas zakładano.

Praca finansowana z grantu NCN (2015/19/B/ST10/02033)

 

 

 

Machalski, M., Owocki, K., Dubicka, Z., Malchyk, O. & Wierny, W. 2021. Stable isotopes and predation marks shed new light on ammonoid habitat depth preferences. Scientific Reports 11, 22730 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02236-9