Korale denkowe z Gór Świętokrzyskich

Korale denkowe z Gór Świętokrzyskich

Publikacja IP PAN — Zapalski, M.K., Król, J.J., Halamski, A.T., Wrzołek, T., Rakociński, M. & Baird, A.H. 2021. Coralliths of tabulate corals from the Devonian of the Holy Cross Mountains (Poland). [Swobodnie leżące, obracane przez prąd wody kolonie korali denkowych z dewonu Gór Świętokrzyskich (Polska)]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 585: 110745.

 
W pracy opisano wolno leżące kolonie koralowców, obracane przez prąd wody (ang. coralliths), budowane przez korale denkowe (wymarła grupa koralowców paleozoicznych). Odkryto je w dewonie Jaźwicy, Kowali i Miłoszowa w Górach Świętokrzyskich. Większość takich kolonii znana jest ze środowisk bardzo płytkich. Opisywany materiał pochodzi ze środowisk głębszych, co jest dużą rzadkością – zarówno w materiale współczesnym, jak i w kopalnym. Analogiczne kolonie występują współcześnie w Kanale Wistari w południowej części Wielkiej Rafy Barierowej (Australia).
Podpis do figury: Wolno leżąca kolonia denkowca Favosites goldfussi, Miłoszów (Góry Świętokrzyskie), dewon środkowy, największa długość ok. 25 mm, zbiory Instytutu Paleobiologii PAN. Por. fig. 3B [tutaj]