Wykład Specjalny IP PAN – „Homo sapiens w Europie – historia zapisana w DNA”

Wykład Specjalny Instytutu Paleobiologii PAN

Instytut Paleobiologii PAN serdecznie zaprasza na Wykład Specjalny, który wygłosi Profesor Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Tematem wykładu będzie Homo sapiens w Europie – historia zapisana w DNA”.
 
Przez ostatnie tysiąclecia niezwykle mocno ukształtował się antropocentryczny obraz świata, w którym człowiek jawił się jako gatunek biologicznie osierocony, pozbawiony protoplastów oraz dalszej i bliższej rodziny. Dopiero teoria ewolucji Darwina zweryfikowała ten pogląd pokazując, że wszystkie organizmy na Ziemi wywodzą się od jednego wspólnego przodka, a każdy gatunek ma swoją historię biologiczną. Podczas wykładu zostanie ona zaprezentowana na przykładzie 𝘏𝘰𝘮𝘰 𝘴𝘢𝘱𝘪𝘦𝘯𝘴. Od wcześniejszych wersji dziejów człowieka będzie odróżniać ją to, iż powstała na podstawie najnowszych wyników badań kopalnego i współczesnego DNA.
 
Wykład odbędzie się 9 listopada 2021 r. w Instytucie Paleobiologii PAN o godzinie 17:30 (Warszawa, Twarda 51/55, sala konferencyjna VI p.).
 
Transmisja z wykładu online na kanale YouTube Muzeum Ewolucji. https://www.youtube.com/…/UCvLyHz2Onr8Cvv9QH7qlCmg/videos
Figlerowicz_kwadrat

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz – chemik i biolog, profesor nauk biologicznych. Od 2011 roku dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej, w ramach którego prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz biologii molekularnej i systemowej RNA. Odbył liczne staże badawcze we Francji oraz USA. Podstawowymi obiektami jego zainteresowań są genomy oraz transkryptomy zarówno wirusowe, roślinne, jak i człowieka. Obecnie realizowane projekty dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka, archeogenomiki, genomiki strukturalnej modelowej rośliny Arabidopsis thaliana oraz molekularnego podłoża procesu regeneracji. Od 2020 roku kieruje grupą zajmującą się diagnostyką COVID-19 oraz genomiką SARS-CoV-2 – jest współtwórcą pierwszego polskiego testu do diagnostyki COVID-19. Współautor ponad 200 artykułów opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz 13 patentów międzynarodowych i krajowych. Kierownik około 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Poza działalnością naukową pasjonuje się filozofią i historią.