Ewolucja wielkości ciała paleozoicznych szkarłupni

Ewolucja wielkości ciała paleozoicznych szkarłupni

Liliowce należały do jednych z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych morskich zwierząt bentosowych w paleozoiku. Ewolucja wielkości ich ciała nigdy nie stała się przedmiotem badań. W artykule opublikowanym w Scientific Reports dokonano analizy zgromadzonej na potrzeby tego artykułu obszernej bazy danych na temat wielkości kielichów paleozoicznych liliowców. Okazało się, że wielkość ich kielichów znacząco zmniejszała się w okresach masowych wymierań (w późnym ordowiku i późnym dewonie). Zmniejszenie rozmiarów prawdopodobnie było przystosowaniem, które pomagało liliowcom przetrwać w okresach niesprzyjających warunków środowiskowych. Przypomina to obecny trend zmniejszania się wielkości ciała niektórych grup dzisiejszych organizmów morskich na skutek postępujących zmian klimatycznych.

Publikacja IP PAN — Salamon, M.A., Brachaniec, T., Kołbuk, D., Saha, A. & Gorzelak, P. 2021. Shared patterns in body size declines among crinoids during the Palaeozoic extinction events.
Sci Rep 11, 20351 (2021). Doi.org/10.1038/s41598-021-99789-6.