Skafity i ich aptychy

Skafity i ich aptychy

Skafity to spektakularna grupa heteromorficznych amonitów o częściowo rozkręconej muszli. Należą one do najliczniejszych i najlepiej zbadanych amonitów późnej kredy, jednak wiele aspektów ich paleobiologii nie zostało dotąd wyjaśnionych. Po raz pierwszy w badaniach skafitów zidentyfikowano stadia wzrostowe na ośródkach i aptychach (wapienne osłony szczęk) skafita z gatunku Hoploscaphites constrictus z utworów górnej kredy Polski. Korelacja wzrostu muszli oraz aptycha pozwoliła na ustalenia dotyczące tempa wzrostu, wieku osiąganego przez dorosłe osobniki, a także funkcji aptycha u tych amonitów.

Publikacja IP PAN: Machalski, M. 2020. Correlation of shell and aptychus growth provides insights into the palaeobiology of a scaphitid ammonite. Palaeontology. First published: 21 December 2020. doi.org/10.1111/pala.12519

Projekt finansowany w ramach grantu NCN (2015/19/B/ST10/02033).