Niestrawne odkrycie

Niestrawne odkrycie

Po raz pierwszy opisano bogaty zbiór różnych typów triasowych bromalitów (skamieniałe wydaliny) z łupków Reingraben w Polzbergu (północne Alpy Wapienne, Austria). Obejmują one regurgitality (skamieniałe wypluwki) złożone głównie z fragmentów amonitów oraz koprolity (skamieniałe odchody) zawierające drobne fragmenty ryb. Rozmiar, kształt i współwystępowanie ze szczątkami szkieletowymi drapieżnych kręgowców sugeruje, że regurgitality były prawdopodobnie wytwarzane przez duże durofagowe (tj. przystosowane do miażdżenia skorup) rekiny z rodzaju Acrodus. Twórcą opisanych koprolitów były natomiast prawdopodobnie średniej wielkości rybożerne ryby promieniopłetwe. Znaleziska regurgitalitów potwierdzają wcześniejsze hipotezy dotyczące znacznej intensywności durofagowego drapieżnictwa w triasie.
 
Publikacja IP PAN — Lukeneder A., Surmik D., Gorzelak P.,Niedźwiedzki R., Brachaniec T., Salamon M.A., 2020, . Bromalites from the Upper Triassic Polzberg section (Austria); insights into trophic interactions and food chains of the Polzberg palaeobiota. Scientific Reports 10: 20545;
 
PG