Kredowa flora z Dolnego Śląska

Kredowa flora z Dolnego Śląska

Ok. 90–85 milionów lat temu obszar dzisiejszej Europy był w większej części zalany morzem, a roślinność lądowa porastała wyspy Archipelagu Europejskiego. Badania paleobotaniczne dotyczyły roślinności Wyspy Wschodniosudeckiej (obecnie Dolny Śląsk, okolice Bolesławca i Lwówka Śląskiego). Wśród drzew ważną rolę odgrywały gatunki pokrewne dzisiejszym orzechom, platanom i cypryśnikom oraz przedstawiciele grupy całkowicie wymarłej (Dewalquea). W runie leśnym dominowały paprocie. Brzegi morza porastały namorzyny złożone z wymarłej iglastej Frenelopsis i prawdopodobnie nipy (rodzaj palmy znany również z dzisiejszej flory).

app007442020-4

Publikacja IP PAN — Late Cretaceous mega-, meso-, and microfloras from Lower Silesia Adam T. Halamski, Jiří Kvaček, Marcela Svobodová, Ewa Durska, and Zuzana Heřmanová Acta Palaeontologica Polonica in press available online 13 Nov 2020;

https://www.app.pan.pl/article/item/app007442020.html

Pięknie zachowane liście Dewalquea z Bolesławca
Dinocysty, pyłki i spory z Dolnego Śląska