Głębokowodna fauna z eoceńskiego fliszu z Buje (Chorwacja)

Głębokowodna fauna z eoceńskiego fliszu z Buje (Chorwacja)

Opisano głębokowodną faunę z eoceńskiego fliszu z Buje (Chorwacja). Fauna składa się głównie z małży chemosymbiotycznych, należących do rodzin Lucinidae i Thyasiridae, znanych już z kredy. Pomimo sprzyjających warunków dla znanych od eocenu do współczesności chemosymbiotycznych Vesicomyidae i Bathymodiolinae, w Buje ich nie stwierdzono. Występują one za to w niektórych równowiekowych środowiskach z Pacyfiku. Stawiamy hipotezę, iż fauny źródeł węglowodorowych Oceanu Tetydy są w badanym okresie ewolucyjnie zapóźnione względem Pacyfiku.

Publikacja IP PAN: Hryniewicz, K., Birgel, D., Kaim, A., Peckmann, J., Kiel, S., 2024. Evolutionarily ancient deep-water seep communities in the Eocene Tethys: examples from Buje (Croatia). Papers in Palaeontology 10: e1560. https://doi.org/10.1002/spp2.1560