Gradient różnorodności ramienionogów

Gradient różnorodności ramienionogów

Dzisiejsze ramienionogi wykazują równoleżnikowy gradient różnorodności z dwoma maksimami w strefach umiarkowanych, w przeciwieństwie do klasycznego rozkładu jednomodalnego z maksimum w tropikach.
 
Równoleżnikowy gradient różnorodności jest powszechnie obserwowany na Ziemi. Analiza globalnego zróżnicowania współczesnych ramienionogów w funkcji szerokości geograficznej wykazała istnienie dwumodalnego rozkładu zróżnicowania z maksimami w strefach umiarkowanych szerokości geograficznych, w przeciwieństwie do klasycznego, jednomodalnego gradientu zróżnicowania. Zaobserwowano brak wpływu taksonomii, batymetrii czy skali przestrzennej na taki rozkład u dzisiejszych ramienionogów. Spośród kilku przetestowanych hipotez ekologicznych prawo Rapoporta wydaje się najlepiej wyjaśniać obserwowany dwumodalny rozkład zróżnicowania.
 
 
Ilustracja: (a) Gradient zróżnicowania dzisiejszych ramienionogów (linia zielona) a średni zasięg równoleżnikowy ramienionogów (brązowa). (b) Gradient zróżnicowania dzisiejszych ramienionogów (linia zielona) a średnia temperatura powierzchni morza (czerwona).

 

Publikacja IP PAN:  Ye, F., Shi, G.R. & Bitner, M.A. 2023. Interhemispheric biodiversity peaks of living brachiopods coinciding with warm-temperate zones and correlated to a multitude of biotic, abiotic and evolutionary factors. Global and Planetary Change, 227, 104163. doi:10.1016/j.gloplacha.2023.104163